شهرداری ساری

سامانه پرداخت عوارض

کد نوسازی :

ملک بلوک حوزه منطقه

پرداخت عوارض شهرداری

شهروند گرامی ؛
ضمن سپاس از همراهی شما با شهرداری ساری به منظور رعایت مسائل بهداشتی توصیه می گردد عوارض و بهای خدمات ملک خود را از طریق پرداخت غیر حضوری ( درگاه اینترنتی پرتال شهرداری ) پرداخت نمایید.

با وارد کردن کد نوسازی وارد سامانه شده ، نسبت به مشاهده سوابق پرداخت و همچنین پرداخت بدهی اقدام نمایید.